Lena Nitro

Lena Nitro

Biography

Lena Nitro (aka Sherly U, Stefanie, Nele, Sherly, Sherly Nitro, Sherly-N, Sheryl Nitro, Shirly) was born on June 16, 1987, in Germany.


Scenes

The Nasty Nurse